Nieuws

Afsluiting ontwikkelproject Democratie moet je leren

De afgelopen tijd heeft Stichting Vreedzaam samen met De frisse blik/Studio Beeldrijk en AT5 een module ontwikkeld voor het VMBO, onder de titel ‘Democratie moet je leren’.
 
Doel van de lessenreeks is het bevorderen van lokale politieke betrokkenheid bij V(MB)O-leerlingen. In deze module krijgen de leerlingen via korte filmclips informatie over de lokale democratie en wordt toegewerkt naar het zelf maken van een film over een lokaal ‘politiek’ onderwerp dat dicht bij hun eigen belevingswereld staat.

De module is op drie pilotscholen (Bredero Mavo, Huygens College en Calvijn Junior College) uitgeprobeerd, en op 3 juli jl. was de laatste presentatie van de filmclips van de leerlingen docent Maatschappijleer, Dilek Semur, van het Huygens College.
 
Deze presentatie vond plaats in de Raadszaal van het Stadsdeelkantoor in Bos en Lommer waar lokale politici en ambtenaren (waaronder Fenna Ulichki, lid van het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West) in gesprek gingen met de leerlingen over hun onderwerp.