Miniconferentie

Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming:
hoever zijn we gekomen?



Op 27 september 2018 organiseert Stichting Vreedzaam i.s.m. de Gemeente Utrecht een miniconferentie onder de titel: Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming: hoever zijn we gekomen?

Het doel van de miniconferentie is om enerzijds inspiratie te bieden en te laten zien wat er allemaal mogelijk is gebleken met een brede kijk op burgerschapsvorming. En anderzijds willen we ook stilstaan bij wat moeilijk is: wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

Zie hier het programma in wording. 

Alom klinkt een pessimistisch geluid als het gaat om burgerschapsvorming. De Onderwijsinspectie luidt al jaren de noodklok, en internationaal onderzoek stemt niet optimistisch. De minister hoopt met een nieuw wetsvoorstel waarin de doelen van burgerschapsonderwijs aangescherpt worden het tij te keren.

Wij zijn al twintig jaar bezig met burgerschapsvorming en niet zonder succes. In 1998 startte de eerste 'vreedzame' school in Utrecht. En tien jaar geleden werd Overvecht de eerste Vreedzame Wijk. Een mooi moment om de balans op te maken: wat hebben we bereikt? 

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die Vreedzaam een warm hart toedraagt, voor iedereen die geïnspireerd wil worden door good practices, én voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag hoe burgerschapsvorming het beste gestalte kan krijgen in de toekomst. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, wel weten we graag op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Mail daarom uw inschrijving naar dit mailadres. Begin september is het definitieve programma bekend.