Miniconferentie

Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming:
hoever zijn we gekomen?Wanneer: 27 september 2018 van 13.30 - 17.30 uur
Waar: Theater Stefanus in Overvecht (Utrecht).

Twintig jaar geleden werd het idee geboren en startte de eerste ‘vreedzame’ school in Utrecht. En tien jaar geleden werd Overvecht de eerste Vreedzame Wijk. Een mooi moment om de balans op te maken: wat hebben we bereikt? Alom klinkt een pessimistisch geluid als het gaat om burgerschapsvorming. De Onderwijsinspectie luidt al jaren de noodklok, en internationaal onderzoek stemt niet optimistisch.

Utrecht noemt zichzelf een ‘vreedzame’ stad, het overgrote deel van de scholen werkt met De Vreedzame School, en in vrijwel alle andere pedagogische contexten worden de democratische competenties van jeugdigen versterkt middels de aanpak van De Vreedzame Wijk. Ook landelijk is er veel bereikt: inmiddels 1.000 vreedzame scholen en ook het aantal vreedzame wijken breidt gestaag uit.

Op 27 september 2018 organiseert Stichting Vreedzaam i.s.m. de Gemeente Utrecht een miniconferentie waarbij we stilstaan bij de successen, en laten zien wat er allemaal mogelijk is met een brede kijk op burgerschapsvorming. Maar ook een kritische blik: wat is moeilijk gebleken, waar lopen we nog tegenaan?

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld? Eigenlijk voor iedereen die Vreedzaam een warm hart toedraagt, voor iedereen die geïnspireerd wil worden door good practices, én voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag hoe burgerschapsvorming het beste gestalte kan krijgen in de toekomst.

Het wordt een ‘speelse’ bijeenkomst met medewerking van o.a. kinderen en jongeren, ouders, leerkrachten, schooldirecteuren en andere professionele opvoeders, wijkagenten en onderzoekers. En we besluiten de middag samen met Micha de Winter door de blik te richten op de uitdagingen voor de toekomst.

Noteer de datum alvast in uw agenda! Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, wel weten we graag op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

Mail daarom uw inschrijving naar dit mailadres.