Nieuws

Onderscheiding Speld van Utrecht voor Caroline Verhoeff

Tijdens het afronden van een bijeenkomst op 13 december j.l. met Vreedzame Wijkcoördinatoren op het Stadhuis in Utrecht, werd Caroline verrast door de plotseling binnenkomst van burgemeester Jan van Zanen.

Namens Burgemeester en Wethouders, kende hij Caroline de Speld van de Stad Utrecht toe als blijk van erkentelijkheid voor haar grote verdiensten op sociaal-maatschappelijk gebied in de afgelopen 42 jaar:

“Mevrouw Verhoeff heeft zich als onderwijsprofessional sterk gemaakt voor kinderen met weinig kansen in de samenleving, heeft als stedelijk regisseur de invoering van de Vreedzame Wijk succesvol geïntroduceerd, heeft de samenwerking tussen professionals op excellente wijze bevorderd, en daarmee een waardevolle bijdrage geleverd aan een positief en prettig klimaat voor de kinderen in Utrecht.”

Wij feliciteren Caroline met deze mooie en welverdiende uiting van waardering.
Dank aan allen in Utrecht die hier mede aan bijgedragen hebben. Wij bouwen graag met jullie verder!