Raad van Toezicht

Democratie moet je leren

Vanaf de oprichting in 2009 stelt Stichting Vreedzaam zich ten doel om democratisch burgerschap bij kinderen en jongeren te bevorderen. Middels de programma’s De Vreedzame Wijk en De Vreedzame School leveren wij een bijdrage aan een positief opvoedklimaat in scholen, wijken en steden, waarin kinderen en jongeren goed worden voorbereid op deelname aan de democratische samenleving. De stichting wil zich de komende jaren ontwikkelen van een centrale organisatie bestaande uit enkele uitvoerende medewerkers naar een ‘community’, een gemeenschap of netwerk van betrokkenen die zich mede-eigenaar van het gedachtegoed voelen.

Raad van Toezicht

De stichting gaat de komende tijd over op een transparant bestuursmodel met een Raad van Toezicht. Voor de nieuw te vormen Raad van Toezicht zoeken wij minimaal 2 leden. Wij zoeken mensen die zich vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid in willen zetten voor het mede vormgeven aan de voornoemde ontwikkelingen van de stichting. Als lid van de RvT toetst u de plannen van het bestuur en de uitvoering, bewaakt u de doelstelling van de stichting en heeft u een stimulerende en adviserende functie jegens de directie die operationeel verantwoordelijk is. De vergaderingen vinden ca. 4 keer per jaar plaats in Utrecht. De functie is onbezoldigd.

Wat vragen wij?

Om deze rol inhoud te geven beschikt de ideale kandidaat over:

  • affiniteit met het maatschappelijk veld bij voorkeur in het domein van opvoeding en jeugd;
  • de wens om te bouwen aan een netwerkorganisatie en die op een solide manier te ondersteunen;
  • zelfkennis en het vermogen tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
  • transparantie, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • gevoel bij de formele aspecten van de processen binnen de stichting en daar tijdig en juist naar weten te handelen.

Nadere informatie en reageren

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas de Koning, voorzitter Bestuur, b.de.koning@wxs.nl of via telefoonnummer 06-54373305. Bij belangstelling zien we uw motivatie en CV graag tegemoet via b.de.koning@wxs.nl vóór woensdag 31 oktober 2018. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 22 november 2018 vanaf 17.00 uur.


Download deze vacature als PDF