Onderzoek

Stichting Vreedzaam werkt nauw samen met de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk. 

De Vreedzame School is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Deze databank bevat methodieken en programma’s (gericht op het voorkomen, verzachten of verhelpen van problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren) die door een onafhankelijke commissie zijn erkend. De Vreedzame School heeft in 2012 de erkenning op het eerste niveau ‘goed onderbouwd’ verkregen. In 2015 volgde een erkenning op een hoger niveau: Effectief: eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Onlangs is De Vreedzame School opnieuw beoordeeld door het Nederlands Jeugdinstituut voor opname in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Om de inhoud van de databank up-to-date te houden wordt elk programma om de vijf jaar herbeoordeeld. De Vreedzame School is in 2017 opnieuw erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’.

Werkt Vreedzaam?

Samenvatting van onderzoeksresultaten naar De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk.


PDF downloaden

Andere relevante onderzoeken:

Duurzame samenwerking tussen professional en ouder

Naar Een Duurzame Samenwerking tussen Professionals en Oudermediatoren in Vreedzaam Overvecht


Anouck R. van der Leij, 
Universiteit Utrecht, Sociale  Wetenschappen, 24 juni 2018

PDF downloaden
Gelijkwaardigheid tussen oudermediator en professional

Geen Gelijkheid Tussen Oudermediatoren en Professionals, Wel Gelijkwaardigheid


Sanne M. E. Teunisse, onder begeleiding van mw. I.M. Dielwart, MSc.
Universiteit Utrecht, Sociale  Wetenschappen, 23 juni 2018

PDF downloaden

Overzichtsdocument Gelijkwaardigheid & Duurzaamheid


PDF downloaden
De Vreedzame Wijk 2.0

Inhoudelijk eindverslag ontwikkel- en onderzoeksproject


PDF downloaden
Onderwijs en burgerschap: wat vermag de basisschool?

Onderzoek naar De Vreedzame School


Leo Pauw, dissertatie Universiteit Utrecht, 2013

PDF downloaden
Neem je er iets van mee?

Zetten oudermediatoren hun competenties rondom gemeenschapszin anders in dan kindmediatoren binnen De Vreedzame Wijk? 


Roëlle Boonstra en Laura Kanis, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus.
Universiteit Utrecht, Pedagogische Wetenschappen, 19 juni 2017

PDF downloaden
Impact van de Vreedzame aanpak op de burgerschapscompetenties van kinderen

Een voorloper van het effectiviteitsonderzoek naar De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk.


Mehmet Day, onder begeleiding van: Dr. Chris Baerveldt. 
Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, 23 juni 2014

PDF downloaden
De kinderen aan de andere kant van het spoor

De bijdrage van de uitwisseling tussen OBO Spoorzicht en OBS Tuindorp aan het omgaan met diversiteit.


Steijn J. van der Craats en Myrthe E. Spelbos, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus. Universiteit Utrecht, 27 juni 2017

PDF downloaden
Oudermediatie de wijk in

Oudermediatoren over hun bereidheid en vaardigheid ten aanzien van mediatie in de Vreedzame Wijk Overvecht in Utrecht.


Anouk Kopp en Elleni Hagen, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus. 
Universiteit Utrecht, 30 juni 2017

PDF downloaden
Involving service users as co-producers in community delevelopment

How can service users best be involved in provision and production of a community-based development program? 


University of Utrecht, Linda Taal

PDF downloaden
Het Vasthouden van Vreedzame Vaardigheden onder Wijkmediatoren in Overvecht:

Succesfactoren van de Wijkmediatorentraining.


Simone de Graaff en Michelle van Bommel, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus en Dr. Chris Baerveldt.
Universiteit Utrecht, Pedagogische Wetenschappen, 3 juli 2017

PDF downloaden
Does it take De Vreedzame School to raise a child?

Een onderzoek naar hoe het programma De Vreedzame School een brug kan vormen tussen de ouders en leerkrachten binnen de opvoeding.


Annelies Buisman en Joy Weijer, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus.
Universiteit Utrecht, Pedagogische Wetenschappen, 5 juli 2017

PDF downloaden