Stichting Vreedzaam

School, ouders en wijk: samen opvoeden

Op 27 september jl. werden tijdens de miniconferentie 'Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming, hoever zijn we gekomen?' twee nieuwe publicaties gepresenteerd: het boekje School, ouders en wijk: samen opvoeden, dat een pleidooi én een handreiking is voor een echte gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders en de andere opvoeders in de wijk. 

Bestel dit boek

Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid

En daarnaast werd ook het essay aangeboden: Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid, dat naast een analyse ook aanbevelingen geeft voor de toekomst van burgerschapsvorming van kinderen en jongeren.

Bestel dit boek

Onderscheiding Speld van Utrecht voor Caroline Verhoeff

Tijdens het afronden van een bijeenkomst op 13 december j.l. met Vreedzame Wijkcoördinatoren op het Stadhuis in Utrecht, werd Caroline verrast door de plotseling binnenkomst van burgemeester Jan van Zanen.

Lees verder...

Directiewisseling Stichting Vreedzaam

Per 1 januari 2019 dragen Caroline Verhoeff en Leo Pauw Stichting Vreedzaam over aan hun opvolgers, Annemiek van Vliet en Dennis de Vries.

Lees hier hun afscheidskaart...

Op 27 september jl. vond in Utrecht de miniconferentie 'Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming: hoe ver zijn we gekomen?' plaats. Zo’n 325 mensen waren naar het Theater Stefanus in de wijk Overvecht gekomen. Het doel van de miniconferentie was meerledig: inspiratie bieden, successen vieren, met elkaar nadenken over de uitdagingen, en daarmee stimuleren van een ‘beweging’ rondom Vreedzaam.

Lees hier het complete verslag.

Of bekijk de video van Dennis de Vries

Vreedzaam opgroeien 

Een reportage van U in de Wijk over de vreedzame wijk Utrecht - Kanaleneiland.

Utrecht - Kanaleneiland