Stichting Vreedzaam

School, ouders en wijk: samen opvoeden

Op 27 september jl. werden tijdens de miniconferentie 'Vreedzaam, een brede blik op burgerschapsvorming, hoever zijn we gekomen?' twee nieuwe publicaties gepresenteerd: het boekje School, ouders en wijk: samen opvoeden, dat een pleidooi én een handreiking is voor een echte gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders en de andere opvoeders in de wijk. 

Bestel dit boek

Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid

En daarnaast werd ook het essay aangeboden: Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid, dat naast een analyse ook aanbevelingen geeft voor de toekomst van burgerschapsvorming van kinderen en jongeren.

Bestel dit boek