Waar wij voor staan

Met elke nieuwe generatie geven we de maatschappij opnieuw vorm. Met ons werk willen we een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van kinderen en jongeren op deelname aan de democratische samenleving. Die democratie staat of valt met het vermogen en de wil van haar burgers om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, zich verantwoordelijk te voelen voor de gemeenschap, open te staan voor verschillen tussen mensen en op een vreedzame wijze conflicten op te lossen.

In ons manifest hebben we zeven uitgangspunten verwoord die de kern vormen van ons werk.

We geven ons handelen kleur en richting door te werken vanuit een aantal leidende principes.