Wat wij doen

Intensivering Vreedzaam Kanaleneiland

Op verzoek van de Gemeente Utrecht wordt gewerkt aan het versterken van het pedagogisch klimaat in de wijk Kanaleneiland. De aanleiding hiervoor was de hardnekkige jeugdproblematiek enerzijds en de geringe actieve betrokkenheid van ouders en bewoners anderzijds. 

Het doel van het project is om rondom alle reeds bestaande inspanningen van alle partners in de wijk op het terrein van een gezond pedagogisch klimaat in de wijk te komen tot: 1) meer samenhang, 2) een intensivering en 3) een grotere bekendheid met en betrokkenheid bij Vreedzaam onder ouders en bewoners. Zodat de verantwoordelijkheid voor veilig opgroeien van alle kinderen in Kanaleneiland breder gedragen wordt door ouders en bewoners.

De uitvoering van de activiteiten vindt plaats door meerdere partners in de wijk, onder regie van Stichting Vreedzaam. Op allerlei plekken worden bijeenkomsten voor ouders en bewoners georganiseerd, soms informatief, soms meer in de vorm van training. Er wordt een begin gemaakt met vreedzame ouderraden op de scholen.

Terug  naar Overzicht - Wat wij doen