Wat wij doen

Invoering van De Vreedzame School

Stichting Vreedzaam biedt ook begeleiding bij de invoering van De Vreedzame School. Dennis de Vries is naast zijn expertise in De Vreedzame Wijk tevens gecertificeerd Vreedzame School-trainer. Hij verzorgt de begeleiding en advisering bij de implementatie en borging van De Vreedzame School.

Het implementatietraject op een school is altijd maatwerk, maar beslaat in het algemeen twee jaar en bevat onder andere een flink aantal teambijeenkomsten, klassenbezoeken en stuurgroepbijeenkomsten.

Terug  naar Overzicht - Wat wij doen