Wat wij doen

Ontwikkelproject Vreedzaam VO

De afgelopen twee jaar is door Stichting Vreedzaam in samenwerking met de CED-Groep en met subsidie van de Gemeente Amsterdam een ontwikkelproject uitgevoerd waarin een V(MB)O-versie van De Vreedzame School is ontwikkeld. Samen met drie Amsterdamse pilotscholen (Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer, Bredero Mavo en Huygens College) is lesmateriaal voor de eerste drie leerjaren ontwikkeld en een katern De school als democratische oefenplaats. Het lesmateriaal bestaat uit drie modules: omgaan met elkaar, omgaan met conflicten en kritiek en omgaan met verschillen. Het Katern De school als oefenplaats geeft een aantal concrete uitwerkingen om leerlingen democratie aan den lijve te ervaren: de klassenvergadering, werken met cirkels, leerlingbemiddeling en/of vertrouwensleerlingen.

Terug  naar Overzicht - Wat wij doen