Wat wij doen

Ontwikkelproject Vreedzame Wijk 2.0 (ouders en bewoners)

De afgelopen jaren heeft Stichting Vreedzaam in het ontwikkel- en onderzoeksproject De Vreedzame Wijk 2.0 samen met de Universiteit Utrecht en de CED-Groep gewerkt aan de ontwikkeling van een 'methodiek' waarmee de betrokkenheid van ouders en bewoners bij De Vreedzame Wijk vergroot kan worden.

In drie pilotwijken in het land werkten we samen met scholen en wijkinstellingen aan het versterken van sociale netwerken rondom gezinnen en kinderen in de wijk. Er zijn onder andere ouderstuurgroepen op scholen opgericht, waarin actieve ouders die zelf ook trainingen voor andere ouders verzorgen. Er zijn ouders als mediator opgeleid, die een rol in en om school vervullen bij het oplossen van conflicten.

Dit project is gesubsidieerd door verschillende fondsen: Bernard van Leer Foundation, VSBfonds, Oranjefonds, Kinderpostzegels en de gemeente Utrecht.

Lees hier het eindverslag.

Terug  naar Overzicht - Wat wij doen