Wat wij doen 

Ontwikkelproject We zijn allemaal anders – PO

In dit ontwikkelproject ontwikkelen (dankzij steun van de Gemeente Utrecht) we drie nieuwe modules voor de bovenbouw van de basisschool over het omgaan met verschillen en de scherpe tegenstellingen die er in de samenleving zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen. Hiermee wordt een nieuwe invulling gegeven aan blok 6 van het lesprogramma van De Vreedzame School voor de groepen 7 en 8.

In een van de modules wordt gewerkt met peer educators, jonge rolmodellen, die middels hun eigen levensverhalen ‘lastige’ onderwerpen bespreekbaar maken. Hiertoe is in samenwerking met Diversion hun succesvolle aanpak Gelijk=Gelijk? ingepast in het lesprogramma van De Vreedzame School. In een andere module staat filosoferen over thema’s rondom diversiteit en polarisatie centraal.

In dit project werken we samen met Diversion en de CED-Groep. De nieuwe modules zijn dit voorjaar uitgeprobeerd op twee pilotscholen in Utrecht, en zullen in januari 2018 beschikbaar zijn.

Terug  naar Overzicht - Wat wij doen