Wat wij doen 

Trainingen polarisatie PO Utrecht-Overvecht

Met steun van de Gemeente Utrecht is samen met A.G. Advies een training ontwikkeld voor lerarenteams in het primair onderwijs, gericht op wat de school kan doen aan preventie van polarisering en het ontstaan van scherpe tegenstellingen in de wijk. Deze training bestaat uit twee dagdelen en wordt op alle twaalf basisscholen in de wijk Overvecht uitgevoerd.

De training vindt plaats in het kader van het Actieplan ‘Utrecht zijn we samen’, waarin diverse maatregelen zijn opgenomen om polarisatie (en radicalisering) in Utrecht aan te pakken. Naast acties in de sfeer van signalering en aanpak van (dreigende) radicalisering, omvat het plan ook acties op de terreinen van integratie en acceptatie, opvoeding en onderwijs, werk en communicatie. Onderwijs speelt in de preventieve, educatieve aanpak, naast en samen met andere pedagogische partners, ook een rol.

In de wijk Overvecht is sociale cohesie en de verbinding van de verschillende bevolkingsgroepen een belangrijk aandachtspunt. De wijk en de scholen wilden graag participeren in de ontwikkeling van een effectieve preventieve aanpak die aansluit bij de reeds bestaande praktijk van De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk.

Terug  naar Overzicht - Wat wij doen