Wat wij doen

Utrechts Mediatie Model

In Utrecht is een koppeling gelegd tussen het project 'Veilige Publieke Taak' en het programma De Vreedzame Wijk. Deze samenwerking tussen Stichting Vreedzaam en Janny Dierx heeft geleid tot het ontwikkelen van het Utrechts Mediatie Model.
 
Beide programma's staan voor het oplossen van 'basisconflicten' in een wijk en bij beide speelt mediatie een belangrijke rol. Conflicten in de openbare ruimte eindigen al snel met een aangifte en een justitieel vervolg. Vaak gaat het om mensen die elkaar later in de wijk weer tegenkomen. Hoe zorg je nu voor een aanpak en een oplossing die het mogelijk maakt om samen verder te kunnen?

In dit project worden zowel ouders, kinderen als uitvoerders van de publieke taak getraind in de principes van De Vreedzame School/Wijk waaronder mediatie. Als een conflict desondanks escaleert, zijn er afspraken met politie en justitie over hoe daarmee om te gaan. In een aantal wijken in Utrecht zijn de afgelopen tijd gemengde groepen van bewoners, ouders, professionals, vrijwilligers opgeleid om als ‘wijkmediator’ een rol te vervullen bij het helpen oplossen van incidenten in de wijk door mediatie of herstelbemiddeling.
 
Partners in dit project zijn alle betrokkenen bij De Vreedzame Wijk: basisscholen, welzijnsorganisaties, zelforganisaties, bibliotheek, zwembad, buurtwerk, jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin. Van de kant van justitie zijn de politie en het Openbaar Ministerie erbij betrokken. Daarnaast zijn er individuele kinderen en burgers bij betrokken als vrijwillige wijkmediatoren (kinderen én ouders).
  
Met het Utrechts Mediatie Model ontstaat een sluitend systeem van interventies bij conflicten of incidenten: van de mediator op de basisschool, via de wijk- en jongerenmediatoren in de wijk, vader- en moedermediatoren, de buurtbemiddelaars, de bemiddeling en herstelconferenties bij incidenten door professionals in allerlei organisaties in de wijk, mediatie door de politie, tot uiteindelijk zelfs mediation in strafzaken.

Terug  naar Overzicht - Wat wij doen