Wie wij zijn

Stichting Vreedzaam

  • Caroline Verhoeff

    Caroline Verhoeff is mede-oprichter van Stichting Vreedzaam. Zij was ruim dertig jaar directeur van basisscholen in grootstedelijke achterstandswijken, o.a. van OBS Overvecht in Utrecht, de eerste ‘vreedzame’ school in Nederland, en later ook directeur Kwaliteit van de Stichting Primair Openbaar Onderwijs Utrecht. Als coördinator van de Brede School Overvecht is onder haar leiding het concept van De Vreedzame Wijk ontstaan. Zij is al een paar jaar stedelijk regisseur van De Vreedzame Wijk in Utrecht, adviseert ook andere gemeenten bij de invoeren ervan, en werkt in verschillende ontwikkelprojecten, zoals het Utrechts Wijk Mediatie Model (samen met Janny Dierx).

  • Leo Pauw

    Dr. Leo Pauw is mede-oprichter van Stichting Vreedzaam. Hij is als pedagoog al veertig jaar werkzaam in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Hij is de initiatiefnemer en ontwikkelaar van De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk, en is in 2013 gepromoveerd op de relatie tussen onderwijs en burgerschapsvorming, waarbij ook evaluatieonderzoek is gedaan naar De Vreedzame School. Daarnaast heeft hij diverse ontwikkelprojecten gecoördineerd op het terrein van democratisch burgerschap en draagt nu bij aan de continue doorontwikkeling van de programma’s De Vreedzame school en De Vreedzame Wijk.