Amsterdam

Een Vreedzaam welkom voor het (nieuwe) Amsterdamse bestuur!

In Amsterdam is ‘Vreedzaam’ in het coalitieakkoord opgenomen. In Amsterdam werkt al ongeveer de helft van de basisscholen met De Vreedzame School en is in de stadsdelen Noord, Oost en West de afgelopen jaren hard gewerkt aan invoering van De Vreedzame Wijk in een flink aantal deelwijken en buurten. 

Op 5 juni jl. presenteerden de vreedzame wijken en scholen zich aan de nieuwe stadsbestuurders van Amsterdam. De bedoeling van de middag was de nieuwe bestuurders welkom te heten en hen kennis te laten maken met de mensen en het gedachtengoed achter De Vreedzame Wijken en Vreedzame Scholen. Ook de kinderen lieten van zich spreken, zoals blijkt uit dit filmpje.

De meesten aanwezigen, waaronder de nieuwe wethouder Onderwijs, Marjolein Moorman, en verschillende stadsdeelbestuurders, hebben toegezegd om zich de komende jaren in te zetten om samen Amsterdam nog mooier en vooral vreedzamer te maken, voor iedereen en vooral voor onze kinderen. Alle aanwezigen zetten hun handtekening onder het gepresenteerde manifest.

Als je meer wil weten over Vreedzaam Amsterdam, neem dan contact op met ons:
Annemiek van Vliet - West en heel Amsterdam
Wendelmoet Nijland - Amsterdam West
Ger Jager - Amsterdam Noord
Bas Zwiers - Amsterdam Oost