Amsterdam - West

Bijeenkomst certificering basistraining ouders

Op vrijdag 23 november jl. vond de uitreiking plaats van de certificaten aan de ouders van de Tijl Uilenspiegelschool. In totaal hadden 14 ouders zich aangemeld voor de oudertraining.

Lees verder...

Vreedzame buurtdag 18 juli natuurspeeltuin Plan West

De vierde Vreedzame buurtdag georganiseerd in de Baarsjes in samenwerking met actieve buurtbewoners & de Kinderwijkraad.

Lees verder...

Buurtfeest Balboaplein 27 juni 2018

Het was een heel zonnig, gezellig en Vreedzaam buurtfeest op het Balboaplein! Een goed moment voor de buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen.

Lees verder...