Den Haag - Vrederust

Vrederust eerste Vreedzame Wijk in Den Haag

Vrederust is de eerste ‘vreedzame wijk’ van Den Haag. Scholen, bewoners en welzijnsclubs spreken hier af kinderen samen op te voeden tot nette burgers, die zelf problemen signaleren en conflicten kunnen oplossen.

Lees het artikel op wtftv.nl