Den Haag

Vreedzame Wijk Kortenbos van start!

Op 5 oktober werd door de organisaties uit de kerngroep en de gemeente Den Haag de intentieverklaring getekend. Dit gebeurde met een feestelijk optreden van 450 kinderen van de Carolusschool en de Meester Schabergschool onder leiding van Fort van de Verbeelding.

Lees verder...

Vrederust eerste Vreedzame Wijk in Den Haag

Vrederust is de eerste ‘vreedzame wijk’ van Den Haag. Scholen, bewoners en welzijnsclubs spreken hier af kinderen samen op te voeden tot nette burgers, die zelf problemen signaleren en conflicten kunnen oplossen.

Lees het artikel op wtftv.nl