De Vreedzame Wijk - Uitgangspunten 04/06

- Kinderen krijgen een stem en oefenen in participatie

- Conflictbeheersing als centraal thema

- De invloed van leeftijdsgenoten

- Een explicite sociale en morele norm

- Sociale verbondenheid en gemeenschapszin

- Democratisch opvoeden