Uithoorn

Intentieverklaring Vreedzame Wijk Uithoorn, 12 oktober 2017 

‘De school is van ons allemaal; we moeten goed voor de school zorgen en we zijn allemaal verantwoordelijk om de school beter te maken’.

Zo begon de inspirerende aftrap van de leerlingen Karl en Kyara van de Kajuit en Faluku en Danilja van de Vuurvogel op donderdagmiddag 12 oktober j.l.. Zij hebben ons verteld hoe zij leren goed naar elkaar te luisteren, ruzies op te lossen en regels met elkaar af te spreken.


Wat kunnen wij daarvan leren in de wijk?
Dat was het thema waar we op deze middag met een groot aantal wijkpartners vervolg hebben gegeven aan de eerste sessie “Jeugd en Vreedzaam in Uithoorn’ op 22 juni j.l.De groepsgesprekken hebben mooie opbrengsten en acties opgeleverd. Zoals het betrekken van ondernemers op het winkelplein in de vreedzame gedachte, een koppeling maken met Bewonersinitiatieven en de uitnodiging aan kinderen om op het Bewonersoverleg Zijdelwaard te komen vertellen hoe voor hen een wijk eruit ziet waar je prettig en veilig kunt spelen.


De middag hebben we afgesloten met het ondertekenen van de Intentieverklaring Vreedzame Wijk. Mooi om te zien dat een grote groep wijkpartners hun schouders wil zetten aan het verder bouwen aan een positief sociaal klimaat in de wijk(en). De kinderen leren de vaardigheden op school en de scholen zijn blij dat zij er niet alleen voor staan, maar dat zoveel mogelijk wijkpartners mee doen. Het is een proces van lange adem, maar we willen allemaal het beste voor de wijk en niemand kan dat alleen realiseren.

Het bord met logo’s en intentieverklaring staat in de hal van het Gemeentehuis. Wijkpartners die verhinderd waren op 12 oktober worden van harte uitgenodigd om hun handtekening hier op te zetten.

De volgende stap is de start van de training Vreedzame Wijk op 31 oktober a.s. waar inmiddels 20 collega’s uit de wijk aan deelnemen.