Uithoorn

Intentieverklaring Vreedzame Wijk Uithoorn

‘De school is van ons allemaal; we moeten goed voor de school zorgen en we zijn allemaal verantwoordelijk om de school beter te maken’.
Zo begon de inspirerende aftrap van de leerlingen Karl en Kyara van de Kajuit en Faluku en Danilja van de Vuurvogel op donderdagmiddag 12 oktober j.l.. Zij hebben ons verteld hoe zij leren goed naar elkaar te luisteren, ruzies op te lossen en regels met elkaar af te spreken. 

Lees verder...

Samenhang in pedagogisch beleid Uithoorn

Gemeente en wijkpartners hebben geconstateerd dat er voor de wijken Europarei en Thamerdal veel maatregelen zijn getroffen en dat er vele projecten en programma's lopen, maar dat de samenhang ontbrak. Er is met elkaar van gedachten gewisseld over een overkoepelende aanpak die als paraplu kan dienen. Die overkoepelende aanpak is gevonden in het programma Vreedzame School en Wijk.

Lees verder...