Utrecht - Overvecht

Oudermediator als ambassadeur voor de  Vreedzame Wijk

door Petra Jongerius, Vreedzame Wijk-coördinator Overvecht, januari 2018

Fatiha Benazzi is actief als oudermediator in de Utrechtse wijk Overvecht. Zij is inmiddels een bekend gezicht voor ouders en professionals. Overal waar zij komt houdt zij een pleidooi voor het gedachtengoed van de Vreedzame wijk.  Zo werd zij benaderd voor medewerking aan het bewonersinitiatief Camera tegen Pesten. Dit bewoners initiatief van Leo, Aarti, Adib, Fawzi en Dima ondersteund door de Social Impact Factory en Power by Peers,  heeft als doel pesten uit Overvecht te verbannen. Door het maken van een film willen deze bewoners kinderen van de basisscholen in Overvecht bewust maken van pestgedrag en de negatieve gevolgen. Fatiha heeft hen gewezen op het programma van de Vreedzame school en wijk. In dit programma werken alle 12 basisscholen , wijkorganisaties en ouders samen aan een positief pedagogisch wijk klimaat. ‘’Conflicten worden opgelost omdat we samen een gemeenschap vormen waarin iedereen erbij hoort.  Pesten is een uit de hand gelopen conflict, een ruzie. Als we kinderen, ouders en bewoners stimuleren om samen conflicten op te lossen kan pesten worden voorkomen’’ aldus Fatiha. In de film worden  verschillende ‘’pest scènes’’ getoond. Na elke scène wordt de vraag gesteld; hoe zou dit verlopen zijn als de betrokkenen Vreedzaam met elkaar om zouden gaan? 

Op 14 december 2017 vond de presentatie van de film plaats. Voor een volle zaal met wijk partners, bewoners en wethouder Kees Diepenveen heeft Fatiha verteld over de Vreedzame wijk. Na het tonen van de film is zij met wijkmediatoren uit groep 8 van basisschool De Schakel in gesprek gegaan over de film. 

Omar, wijkmediator, doorzag direct het werkelijke probleem bij één van de scenes. ‘’Die jongen heeft problemen thuis, daarom pest hij’. Goed luisteren, doorvragen en samen op zoek naar gezamenlijke belangen zijn belangrijke stappen bij het oplossen van conflicten door mediatoren.

Het publiek was enorm onder de indruk van de wijkmediatoren. ‘ De wijkmediatoren hebben heel mooi laten zien dat ‘Vreedzaam’ geen trucje is, maar dat het echt werkt als je naar elkaar wilt luisteren en het samen wilt oplossen’.  

‘’Maar soms is gedag zeggen al meer dan genoeg’’ zegt Fatiha. Zij was tijdens de jaarwisseling op straat om conflicten te voorkomen.  Voor het eerst waren naast buurtvaders ook moeders actief. Fatiha adviseerde andere ouders om de jongeren op straat eerst rustig te groeten. ‘Niet direct zeggen wat ze niet mogen doen, dat werkt alleen maar averechts’. Toen andere moeders hoorden van haar inzet hebben alweer drie nieuwe moeders zich bij haar gemeld om volgend jaar ook mee te lopen.  En zo groeit de betrokkenheid bij de Vreedzame wijk mede dankzij de actieve inzet van ouders  zoals Fatiha.