Ben Vogel, voorzitter Wijkraad Brouwhuis - Helmomd

"Hoe mooi zou het zijn als wij ánderen vrijheid zouden géven!! Dit betekent ruimte geven aan de ander, oog hebben voor de ander, betrokken zijn bij de ander! Dat levert vast ook ruimte voor jezelf op!”.

Pleidooi voor (meer) saamhorigheid in de wijk Brouwhuis - Helmond
Al vele decennia lang waart er over ons land een sfeer van individualisme. We zijn een land geworden waar het marktdenken overheersend is geworden. De markt zou alles beter laten functioneren dan de overheid. Het evenwicht tussen markt en overheid is echter zoek geraakt. In de huidige tijd is dat maar al te zeer duidelijk geworden. Het idee dat als iedereen voor zichzelf werkt zou leiden tot meer welvaart en welzijn voor eenieder is gebleken achterhaald te zijn. We zien alleen maar grotere verschillen tussen mensen. Op allerlei vlakken zien we polarisatie. De Belgische gids in de mijnen van Luik had het in het programma Langs de Maas van Huub Stapel onlangs over ‘verzuring’ van de samenleving heden ten dage. Wat ik eraan zou willen toevoegen is dat mensen tegenwoordig zo gefocust zijn op het hebben van – individuele - vrijheid. Hoe mooi zou het zijn als wij ánderen vrijheid zouden géven!! Dit betekent ruimte geven aan de ander, oog hebben voor de ander, betrokken zijn bij de ander! Dat levert vast ook ruimte voor jezelf op!

Speerpunt van de Wijkraad Brouwhuis is steeds geweest het aanjagen van meer sociale cohesie, meer saamhorigheid. Dat hebben we gedaan door het stimuleren van initiatieven van mensen in buurten. Vandaar de concepten van zorgzame buurten en buurtpreventie in brede zin. Na een aantal jaren moeten we constateren dat er in buurten toch te weinig trekkers gevonden kunnen worden die de handschoen oppakken.

Daarom willen we deze aanpak aanvullen met het concept van de Vreedzame Wijk en dit als centraal instrument omarmen. Kernpunt van de Vreedzame Wijk is beginnen met de jeugd en wel op de scholen in Brouwhuis. Basisschool De Korenaar is daar een aantal jaren geleden mee gestart, de Vreedzame School. Ook de andere scholen zijn overigens met burgerschapsvorming bezig. Kinderen nemen vervolgens hun ouders mee op sleeptouw. Wat de kinderen leren op school moeten zij kunnen toepassen in de omgeving waarin zij opgroeien. Binnenkort zal er gestart worden met een Kinderwijkraad Brouwhuis bestaande uit kinderen afkomstig van de 4 basisscholen in de wijk. Zij gaan als eerste een kindermanifest opstellen, waarin zij aangeven wat er in de wijk speciaal voor hen moet gaan veranderen. En deze kinderen zullen hun (groot)ouders, (sport)verenigingen en iedereen waarmee zij in contact komen hierin meenemen.
Het Wijkpark, dat komende jaren gerenoveerd wordt, zal voor de kinderen een concreet startpunt worden. De kinderwijkraad-in-wording zal meepraten over de herinrichting, want het zou toch te gek zijn als het wijkpark niet geschikt zou zijn voor de duizenden kinderen in de wijk.

De basisscholen in de wijk leveren zo een bijdrage aan de Vreedzame Wijk, dit is een wijk waar mensen wél omkijken naar elkaar. Dit project kan alleen slagen als alle verenigingen en ondersteunende professionals in de wijk, inclusief de Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis, hun steentje bijdragen om te komen tot meer saamhorigheid in de wijk!

Dat is mijn hoop voor het nieuwe jaar 2022 en dat wens ik ook u allen toe!


Contact


Annemiek van Vliet
0652031337
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Merlijn Slothouber
0638396654
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vreedzame Nieuwsberichten

copyright © 2019 -2022 - Stichting Vreedzaam   |   Webproductie POINT OF VIEW