Team

Annemiek van Vliet is directeur van Stichting Vreedzaam, Merlijn Slothouber is sociaal regisseur en Agnes Pols projectleider. Samen met enkele zzp’ers faciliteren ze de landelijke vreedzame beweging, die door vele wijkcoördinatoren, trainers, ambassadeurs, leerkrachten, mediatoren, kinderen, ouders, wijkagenten, vrijwilligers, partnerorganisaties, gemeenten en andere betrokkenen gedragen wordt.

Annemiek van Vliet (1969) is cultureel-antropoloog en bedrijfskundige. Als voormalig directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie DOENJA in Utrecht heeft zij sinds 2009 de pedagogische uitgangspunten van Vreedzaam in de praktijk omarmd. Samen met Dennis de Vries heeft ze de stichting verder opgebouwd vanuit het gedachtegoed van initiatiefnemers Leo Pauw en Caroline Verhoef.

Merlijn Slothouber (1975) studeerde Algemene Cultuurwetenschappen en werkte als programmaleider bij Taal Doet Meer en als manager bij het Rode Kruis. Zij volgde opleidingen in o.a. Geweldloze Communicatie, Mediatie en Verandermanagement. In de samenwerking met zeer diverse mensen en partners leerde ze in de praktijk over een inclusief ontwikkelklimaat en wat Vreedzaam daarvoor kan betekenen.

Agnes Pols (1960) is stadspedagoog en als projectleider Vreedzame Wijken werkzaam bij stichting Vreedzaam. Als sociaal pedagoog gaat ze er van uit dat een veilige omgeving rond kinderen en jongeren ervoor zorgt dat zij zich kunnen ontwikkelen tot democratisch burger. Haar ervaring in diverse organisaties zowel in het onderwijs, het sociale domein als de gemeente zet zij in om samenwerkingsverbanden te creëren rondom jeugd en het gedachtengoed van Vreedzaam uit te dragen.


Raad van Toezicht

Abdel Harchaoui (1966) werkt als Bbz professional bij Ferm Werk (uitvoerder sociaal domein). Hij is mede eigenaar van MIO Partner, Maatwerk in Ondernemerschap en bestuurder bij DOK 030. DOK 030 is een sociale cooperatie van en voor ondernemers. Vanuit DOK 030 worden projecten en initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van zelfstandig ondernemerschap, werkgelegenheid en onderwijsveld. Abdel heeft meer dan 20 jaar ervaring als bedrijfsadviseur/ ondernemerscoach en heeft ook als beleidsmedewerker diversiteitsbeleid gewerkt bij ROCMN. Tot slot bekleedt Abdel ook de functie van RvT bij U-Stal.

Marja Blom (1953) heeft geschiedenis gestudeerd in Utrecht en daarna achtereenvolgens gewerkt als lerares geschiedenis, schoolleider, inspecteur van het onderwijs en schoolbestuurder in Utrecht. De laatste jaren voor haar pensionering was ze verbonden aan de Universiteit Utrecht als kwartiermaker regionale academische werkplaats onderwijs. Ze zet haar ervaring in het onderwijs nog steeds in ten behoeve van kinderen en jongeren die dat het hardste nodig hebben. “Ik denk dat het in deze tijd belangrijker is dan ooit dat we onze kinderen leren om de democratie en de daarbij horende waarden in stand te houden. Dat is ook waar de Stichting Vreedzaam al jaren voor staat. Ik lever daar graag een bijdrage aan.”

Bas de Koning (1947) was schoolmeester en schooldirecteur en daarna 25 jaar directeur - bestuurder van schoolbegeleidingsdiensten in de provincie en de stad Utrecht (o.a. Eduniek). Vanuit deze functie heeft hij veel te maken gehad met De Vreedzame school en De Vreedzame wijk die vanuit de schoolbegeleidingsdienst zijn gestart. Hij vond en vindt het gedachtengoed van Vreedzaam zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, dat hij graag een bijdrage levert aan de ontwikkeling en de activiteiten van de Stichting Vreedzaam. Bas is na zijn pensionering in het onderwijs aan het werk (gebleven): als lid van enkele raden van toezicht voor primair en voortgezet onderwijs, als voorzitter van het samenwerkingsverband Passend onderwijs in Zuid-Oost Utrecht en als waarnemend directeur op verschillende scholen. Tot augustus 2018 op basischool Op Dreef in Overvecht, de eerste Vreedzame Wijk. "Een mooie, inspirerende gelegenheid om met Vreedzaam bezig te kunnen zijn."

Jitske Rienstra (1957) werkt als pedagogisch beleidsmedewerker bij stichting kinderopvang Ludens (Utrecht). Zij ontwikkelt, volgt, implementeert pedagogisch beleid voor zowel kinderdagverblijven als  BSO’s (53 locaties). Daarvóór werkte Jitske ruim 20 jaar als manager bij Ludens en andere Utrechtse kinderopvangorganisaties. Vanuit deze functie heeft zij geparticipeerd in Vreedzame Wijken in Utrecht. Zij was bij Ludens projectleider “Samen goed voor later” (de meerwaarde van kinderopvang voor kinderen, ouders én voor de maatschappij; kinderopvang als democratische oefenplaats). "Het is interessant en bemoedigend om te zien dat op een BSO de kinderen van een Vreedzame School vaardiger zijn in het zelfstandig oplossen van onderlinge conflicten. Graag draag ik op deze manier mijn steentje bij aan het bouwen aan een Vreedzame samenleving."

Contact


Annemiek van Vliet
0652031337
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Merlijn Slothouber
0638396654
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agnes Pols
0610195588
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vreedzame Nieuwsberichten

copyright © 2019 -2022 - Stichting Vreedzaam   |   Webproductie POINT OF VIEW