Opleiding Train-de-Trainer Vreedzame Wijk

Datum: 10-10-'24

De opleiding staat dit jaar gepland op 10 oktober en 12 november