Naam

Stichting Vreedzaam

RSIN

820795719

Contact

Melis Stokestraat 18D, 3515BP Utrecht
info@stichtingvreedzaam.nl

KvK

34340975

Doelstelling

Stichting Vreedzaam is een stichting zonder winstoogmerk. Alle opbrengsten worden gebruikt om de doelstelling te verwezenlijken: We willen een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van kinderen en jongeren op deelname aan de democratische samenleving. Dit doen we door scholen, instellingen, wijken en overheden te ondersteunen bij hun opvoedingsverantwoordelijkheid (beleid én praktijk). De leidraad daarbij wordt gevormd door de programma’s van De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk.

Stichting Vreedzaam heeft een bij de belastingdienst erkende ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee voldoet de Stichting aan de eisen die daarvoor door de Belastingdienst worden gesteld. Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel.

Stichting Vreedzaam voorziet grotendeels zelf in haar financiële middelen. De ambities zouden echter niet bereikt kunnen worden als we niet werden ondersteund door (financiële) partners van buiten. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van o.a. VSBfonds, Stichting Kinderpostzegels, Janivo Stichting, vfonds en Iona stichting, kunnen we de ontwikkeling van nieuwe projecten en onderzoek in gang zetten.

Raad van Toezicht

Bas de Koning – voorzitter
Abdel Harchaoui – lid
Jitske Rienstra – lid
Marja Blom – lid

De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie. Het bestuur wordt overeenkomstig de CAO Sociaal Werk beloond. Bekijk het Beleidsplan 2020-2022 en de Jaarrekening 2022.