‘Geen Vreedzaam zonder frictie’

Als eerste kennen zij hun leerlingen; de vertrouwensband is een voorwaarde om frictie toe te laten. Bij extreme uitlatingen stuurt geen enkele docent de leerling de klas uit; indien mogelijk plaatsen zij de opmerking in een educatieve context. Dit betekent soms dat zij de geplande les ‘overboord gooien’ en ruimte maken voor emoties versus ratio. Alle docenten benadrukken het belang van uitdagen of prikkelen. In enkele gevallen leiden provocaties tot einde gesprek: meespelen versus onderdeel van het speelveld. Uiteindelijk zijn wij zelf ook mens, met eigen waarden en grenzen.

In de middag bood het programma volop inspiratie voor het werk van de trainers in de scholen en in de wijk. Bjorn Wansink deelde met zijn collega’s resultaten uit het wetenschappelijke onderzoek BLOK (Burgerschap door Lesgeven: Onderzoek in de Klas). Hieruit kwam naar voren dat diversiteit leidt tot meer betrokkenheid bij burgerschap in de klas mits goed benut door de leerkracht. Aandachtspunten om mee te nemen tijdens een implementatietraject.

Naast deze geleerde lessen en uitwisseling van onze ervaringen met frictie in de school en in de wijk, was er veel aandacht voor het versterken van de burgerschapsvaardigheden van jeugd. Aansprekende best practices uit de lokale praktijk van de trainers zorgden ervoor dat iedereen weer met opgefriste energie de deur uit ging (link naar https://padlet.com/anvli18d/inspiratie-vreedzaam-2024-j4qkvkd2pp33sin9

“Het is onze taak om jongeren te introduceren in ‘de oude wereld’, maar tegelijkertijd ruimte te laten voor hen om ‘een nieuw begin’ te maken

Spreker Saro Lozano Parra