Leefregelmemo’s en Manifestivals

Of zoals Ilona van der Laan uit de Vreedzaame Wijk IJsselmonde aangeeft: ‘Lokale democratie begint hier en nu!’. Naast de school biedt de wijk talloze oefenplekken voor kinderen om hun geleerde burgerschapsvaardigheden in praktijk te brengen. Uiteindelijk willen we allemaal leven in een wijk waar het fijn samen leven, spelen en wonen is.

Dit is niet vanzelfsprekend en gaat niet vanzelf. Zeker niet in een tijd van polarisatie in politiek en publieke opinie. Investeren in een netwerk van betrokken (mede)opvoeders rondom jeugd blijft noodzakelijk om kinderen en jongeren serieus te nemen en te laten voelen dat we allemaal bij elkaar horen.

 ‘Er is ook altijd nog een pedagogische verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel’

pedagoog Gert Biesta