Maartje van Dijken promoveert op ouders in De Vreedzame Wijk

De Vreedzame Wijk wil kinderen en jongeren leren wat het betekent om op te groeien in een democratische samenleving. Het programma is gericht op betrokkenheid bij de gemeenschap en vreedzame oplossing van conflicten in de wijk. Maartje van Dijken onderzocht wat er nodig is om dat programma tot een succes te maken: 'Naar elkaar omzien is goed voor iedereen'.

Overige artikelen