Betrokken wijkpartners over hun vreedzame wijk Malberg-Maastricht

Centre Manjefiek is een centrum voor een Vreedzame school en een Vreedzame wijk in Malberg, Maastricht. In dit gebouw huist het kindcentrum Manjefiek, kinderopvang en een basisschool in één, maar ook het wijkcentrum. In deze podcast komen mensen aan het woord die op deze plek van groot belang zijn. Zoals Danitscha Hendrickx, procesregisseur vreedzame wijk in Malberg. Opbouwwerker Kees Smit en Linda Mulder, pedagogisch medewerker op kindcentrum Manjefiek. Maar vooral ook kinderen van de school en uit de buurt. Zij zijn mediator of lid van de Kinderwijkraad. En die kinderwijkraad bereidt zich voor op een bezoek aan de gemeenteraad van Maastricht!

Overige podcasts