Welkom bij Stichting Vreedzaam

Stichting Vreedzaam is opgericht door Leo Pauw en Caroline Verhoeff, en wil een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van kinderen en jongeren op deelname aan de democratische samenleving. Dit doen we door scholen, instellingen en overheden te ondersteunen bij het vormgeven van hun pedagogisch beleid en pedagogische praktijk.

Centraal in ons werk staat de overtuiging dat we kinderen en jongeren op allerlei plekken goed moeten voorbereiden op het leven in een democratische samenleving. Deze staat of valt met het vermogen om op een vreedzame wijze conflicten op te lossen, om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap, en open te staan voor verschillen tussen mensen..

Lees verder....

De Vreedzame Wijk

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. Inmiddels werkt een groot aantal basisscholen met dit programma. Kinderen krijgen daar allerlei ‘burgerschapscompetenties’ aangeboden. Ze leren hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en zich verbonden te voelen met de gemeenschap.

In veel wijken is het succes van De Vreedzame School doorgetrokken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken.

Invoering van De Vreedzame Wijk vindt alleen plaats onder begeleiding van Stichting Vreedzaam.

Lees verder...

Nieuws

Vreedzame Wijk Nieuwsberichten
15 juni 2015

In Utrecht zijn 75% van de basisscholen ‘Vreedzaam’ en ook alle voorscholen van Spelenderwijs. De ‘Vreedzame Wijk Nieuwsberichten’ verschijnt twee keer per jaar en geeft een beeld van de ontwikkelingen in de stad.
Lees verder....

De Vreedzame sportvereniging
24 maart 2015

De Nederlandse sportalliantie (NSA) heeft samen met Stichting Vreedzaam en CED-Groep een boekje geschreven over een Vreedzame aanpak in de praktijk van sportverenigingen en -trainingen.
Lees verder....

Democratie kun je leren, thuis en op school
26 januari 2015

VK Opinie & Debat bijdrage van Leo Pauw, Stijn Sieckelinck en Micha de Winter.
Lees verder....

Lesbrief na de aanslag in Parijs
12 januari 2015

De speciale lesbrief met suggesties om de aanslag in Parijs in de klas te bespreken is massaal bekeken en gedownload.
Lees verder....

Staatssecretaris op bezoek in Utrecht bij Vreedzame Veilige Publieke Taak
8 december 2014

Teeven sprak met betrokkenen bij het Utrechts Mediatiemodel en met mensen die meegedaan hadden aan zo’n mediatie.
Lees verder...

Vreedzame Wijk 2.0: oudermediatoren
1 december 2014

Met dit ontwikkel- en onderzoeksproject willen we ouders en buurtbewoners meer betrekken bij De Vreedzame Wijk.
Lees verder...

Nu ook wijkmediatoren in De Baarsjes in Amsterdam
20 november 2014

Elf leerlingen van de Joop Westerweel- en Visserschool in De Baarsjes zijn onlangs opgeleid tot 'wijkmediator'.
Lees verder...

Certificering interne trainers Vreedzame Wijk
16 november 2014

Op 12 november jl. vond in Utrecht de jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats voor interne trainers in een Vreedzame Wijk.
Lees verder...

info@stichtingvreedzaam.nl

Caroline Verhoeff
0653554178
c.verhoeff@stichtingvreedzaam.nl

Leo Pauw
0637162323
l.pauw@stichtingvreedzaam.nl