Welkom bij Stichting Vreedzaam

Stichting Vreedzaam is opgericht door Leo Pauw en Caroline Verhoeff, en wil een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van kinderen en jongeren op deelname aan de democratische samenleving. Dit doen we door scholen, instellingen en overheden te ondersteunen bij het vormgeven van hun pedagogisch beleid en pedagogische praktijk.

Centraal in ons werk staat de overtuiging dat we kinderen en jongeren op allerlei plekken goed moeten voorbereiden op het leven in een democratische samenleving. Deze staat of valt met het vermogen om op een vreedzame wijze conflicten op te lossen, om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap, en open te staan voor verschillen tussen mensen..

Lees verder....

De Vreedzame Wijk

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. Inmiddels werkt een groot aantal basisscholen met dit programma. Kinderen krijgen daar allerlei ‘burgerschapscompetenties’ aangeboden. Ze leren hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en zich verbonden te voelen met de gemeenschap.

In veel wijken is het succes van De Vreedzame School doorgetrokken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken.

Invoering van De Vreedzame Wijk vindt alleen plaats onder begeleiding van Stichting Vreedzaam.

Lees verder...

Nieuws

Nieuw boek over De Vreedzame Wijk
9 juni 2016

In Amsterdam werd het eerste exemplaar van het boek De Vreedzame Wijk gepresenteerd. Het boek is een praktische handreiking voor zowel professionele opvoeders als ouders, vrijwilligers en bewoners die in een ‘vreedzame’ wijk met kinderen en jongeren in aanraking komen.
Lees verder....

Weer 47 nieuwe Vreedzame Wijk-trainers opgeleid
9 juni 2016

In het afgelopen cursusjaar is er op verschillende plekken een train-de-trainer-opleiding verzorgd door Stichting Vreedzaam. In Amsterdam en Utrecht zijn er dit jaar 47 nieuwe trainers opgeleid. Hiermee komt het totaal van Vreedzame Wijk-trainers op 85.
Lees verder....

Vreedzame Wijk Nieuwsberichten
15 juni 2015

In Utrecht zijn 75% van de basisscholen ‘Vreedzaam’ en ook alle voorscholen van Spelenderwijs. De ‘Vreedzame Wijk Nieuwsberichten’ verschijnt twee keer per jaar en geeft een beeld van de ontwikkelingen in de stad.
Lees verder....

De Vreedzame sportvereniging
24 maart 2015

De Nederlandse sportalliantie (NSA) heeft samen met Stichting Vreedzaam en CED-Groep een boekje geschreven over een Vreedzame aanpak in de praktijk van sportverenigingen en -trainingen.
Lees verder....

Democratie kun je leren, thuis en op school
26 januari 2015

VK Opinie & Debat bijdrage van Leo Pauw, Stijn Sieckelinck en Micha de Winter.
Lees verder....

Lesbrief na de aanslag in Parijs
12 januari 2015

De speciale lesbrief met suggesties om de aanslag in Parijs in de klas te bespreken is massaal bekeken en gedownload.
Lees verder....

Staatssecretaris op bezoek in Utrecht bij Vreedzame Veilige Publieke Taak
8 december 2014

Teeven sprak met betrokkenen bij het Utrechts Mediatiemodel en met mensen die meegedaan hadden aan zo’n mediatie.
Lees verder...

info@stichtingvreedzaam.nl

Caroline Verhoeff
0653554178
c.verhoeff@stichtingvreedzaam.nl

Leo Pauw
0637162323
l.pauw@stichtingvreedzaam.nl