De kinderen aan de andere kant van het spoor

De bijdrage van de uitwisseling tussen OBO Spoorzicht en OBS Tuindorp aan het omgaan met diversiteit.
Steijn J. van der Craats en Myrthe E. Spelbos, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus. Universiteit Utrecht, 27 juni 2017

Overige onderzoeken