Het Effect van Waarderend Onderzoeken op Luistervaardigheden van Kinderen in de Context van Vreedzaam

Een onderzoek naar de bijdrage die een Waarderend Onderzoekende benadering (Appreciative Inquiry) kan leveren aan het Vreedzame gedachtegoed.
Jorn Brouwer, onder begeleiding van: dr. Annika de Haan. Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, 21 juni 2021

Overige onderzoeken