Vreedzaam implementeren in de wijk

Een kwalitatief onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van het programma De Vreedzame Wijk.
Danitchia Hendrickx Bachelor Social Work, Zuyd Hogeschool Opdrachtgever Stuurgroep Vreedzame Wijk Malberg - Maastricht

Overige onderzoeken