Ouders in de Vreedzame Wijk

Scholen en andere organisaties in de wijk zoeken vaak de pedagogische samenwerking met ouders. Elke wijk kent ouders die een actieve rol willen spelen in de wijk. Ook wisselen ouders graag uit over opvoedthema’s. Hoe fijn is het de opvoedtaak samen te delen en bij te dragen aan een positief ontwikkelklimaat? ‘It takes a village to raise a child’. In de Vreedzame Wijk kan het initiatief ontstaan tot ouderavonden, ouderstuurgroepen, vreedzame koffieochtenden, oudertrainingen of oudermediatietrainingen. Misschien ben je ouder/opvoeder in de Vreedzame Wijk en zoek je aansluiting. Vraag je Vreedzame Wijkcoördinator wat er mogelijk is of neem contact op met ons hoe en met wie je dit aan kunt pakken!

Overige thema's