Welkom in mijn Vreedzame Wijk; uitwisseling en ontmoeting

Kinderen groeien op in dezelfde stad, maar komen elkaar niet vanzelfsprekend tegen. Het levendige ontmoetingsprogramma ‘Welkom in mijn Vreedzame Wijk’ biedt bovenbouw-leerlingen uit verschillende leefwerelden de kans om elkaar en elkaars wijken beter te leren kennen.

Overige thema's