Tegengaan segregatie: Utrecht Door Elkaar

Kinderen groeien op in dezelfde stad, maar komen elkaar niet vanzelfsprekend tegen.

Leren om je te verhouden tot mensen en groepen met andere belangen, meningen of identiteiten is belangrijk, omdat je weet dat de rechten en vrijheden die je voor jezelf wenst ook voor anderen gelden. Door de school en wijk als oefenplaats te gebruiken komen leerlingen met elkaar in contact en leren zij omgaan met verschillen in een multiculturele samenleving.

Leergemeenschap

Utrecht Door Elkaar is gevormd als een leergemeenschap en ontmoetingsproject gericht op uitwisseling tussen scholen en leerlingen, als onderdeel van de invulling van burgerschapsonderwijs. Deze leergemeenschap biedt Utrechtse scholen de ruimte om ervaringen, ideeën en vragen over ontmoetingen tussen leerlingen van verschillende scholen te bespreken en te onderzoeken waar de behoeftes liggen. Het programma Welkom in mijn Vreedzame Wijk ligt hieraan ten grondslag.

Uitwisseling

Het levendige ontmoetingsprogramma Welkom In Mijn Vreedzame Wijk biedt bovenbouwleerlingen uit verschillende leefwerelden de kans om elkaar, en elkaars wijken, beter te leren kennen. In een 3-tal uitwisselingsmomenten wordt (sociale) nieuwsgierigheid gewekt van leerlingen van 2 scholen naar elkaars leefwereld.

Aansluiting bij burgerschapseducatie

In 2021 is de wet Burgerschapsonderwijs aangescherpt voor onderwijsinstellingen, waarbij toegewerkt moet worden naar een samenhangende aanpak voor burgerschapsonderwijs op school. Burgerschap is een breed begrip. Ons vertrekpunt van burgerschapseducatie richt zich op de volgende drie doelen[1]:

  • Respect en kennis van democratische rechtstaat en basiswaarden van democratie
  • Ontwikkeling van sociale en maatschappelijke waarden
  • Leren omgaan met verschillen in een multiculturele samenleving

Utrecht Door Elkaar ziet het tot stand brengen van effectieve ontmoetingen als een belangrijke sleutel voor de concrete uitwerking van het 3e doel. Zowel tussen mensen werkzaam in of betrokken bij onderwijs, als tussen leerlingen uit verschillende leefwerelden.

Utrecht Door Elkaar is een initiatief van

Stichting Vreedzaam – Stichting Welkom in mijn Wijk – Universiteit Utrecht – Gemeente Utrecht

Voor meer informatie, neem contact op met Tesora Veliscek t.veliscek@welkominmijnwijk.nl of Tjitske de Groot t.m.m.degroot@uu.nl of Annemiek van Vliet a.vanvliet@stichtingvreedzaam.nl

 

[1] de Universiteit van Amsterdam (UvA), Landelijk expertisecentrum voor het curriculum (SLO), en de PO Raad.

 

Overige thema's