Vreedzaam in de sport

Sport en spel als middel om een democratische en vreedzame samenleving te bevorderen

De urgentie voor vreedzaam samenwerken in de sportactiviteit kan liggen bij het oplossen van problematiek, maar de kern is een positieve benadering van kinderen en het stimuleren van democratische burgerschapsvorming. Sportdocenten & begeleiders spelen hierbij een cruciale rol. Het Vreedzame gedachtegoed en o.a. het OPA-model geven handvaten voor pedagogisch handelen aansluitend bij de Vreedzame School en Vreedzame Wijk.

Wat (of wie) is OPA?

Het OPA model, ontwikkeld voor leerkrachten bewegingsonderwijs op Windesheim in Zwolle, wordt o.a. toegepast in vreedzame stad Utrecht om de pedagogische kwaliteit van sportomgevingen te verbeteren. Met behulp van het model kan een context waarin bewogen wordt zorgvuldig bekeken en ingezet worden als inclusief democratisch oefenveld. De eerste drie letters van het model staan voor drie perspectieven van waaruit deze analyse plaatsvindt: De Omgeving, de Persoon en de Activiteit. Daarbinnen kan de sportleerkracht bijvoorbeeld met een wijziging in de regels (Omgeving) of inzet van specifieke kwaliteit van een kind (Persoon) de context zo aanpassen, dat de pedagogische kwaliteit verbetert. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Op de foto zie je de opening van de Sporttuin Morgenstond, Buitenspeeldag 2023.
Bij deze opening hebben we met de kinderen uit de kinderwijkraad aandacht gevraagd voor hun Manifest voor de wijk, waar onder andere in staat dat we naar elkaar omkijken in Morgenstond, dat we het samen veilig en schoon houden. Allemaal dragen we een steentje bij.

Overige thema's