Promotie-onderzoek Bob Horjus

Evaluatie van een community-programma voor de bevordering van burgerschap bij kinderen in de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleneiland 2009-2014.

Uit dit promotieonderzoek blijkt dat het programma succesvol was in het uitbreiden van het Vreedzame School programma naar de wijk. Kinderen die het dragen van verantwoordelijkheid en conflictoplossing aangeleerd hadden lukte het om deze vaardigheden in de door de welzijnsstichting georganiseerde kinderactiviteiten te gebruiken. Professionals voelden zich competenter en zagen de onderlinge samenwerking en het spreken van ‘dezelfde taal’ als de grote kracht van het programma. Ouders werden in deze fase van ontwikkeling van het programma onvoldoende bereikt, maar degenen die het programma leerden kennen waren overwegend positief in hun waardering.

Een van de lessen die in deze studie is geleerd, is dat burgerschapscompetenties van kinderen in de openbare ruimte hoofdzakelijk tot hun recht komen als er voldoende pedagogische ondersteuning van volwassenen beschikbaar is.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat het van belang is ouders meer bij het programma te betrekken, aan te sluiten bij hun prioriteiten en ze meer zeggenschap in het programma te geven.

Vreedzaam in woord en beeld

Doe je mee?

Om het Vreedzame gedachtegoed onder de aandacht te brengen bij opvoeders en kinderen in de wijk, hebben we enthousiaste mensen nodig die actie ondernemen, aanpakkers en doorpakkers. Heb jij een idee? Denk je dat je iets kunt doen in jouw wijk of buurt? Zoek je tips, hulp of inspiratie? Op deze pagina’s vind je voorbeelden en inspirerende initiatieven uit het hele land. Misschien vind je iets waar je direct mee aan de slag kunt. Als je je inspiratie wilt delen of wilt overleggen over jouw Vreedzame aanpak, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe bouwt Stella de Bie van Dock aan een Vreedzame wijk West in Utrecht?

Vreedzaam voor de kinderopvang

De Vreedzame stad Utrecht Leert!

Wat gebeurt er zoal in de Vreedzame Wijk?

De Vreedzame Wijk in het juni-nummer van de Optimist

Het Vragenspel de Vreedzame Wijk (de familie editie)

Mooie samenwerking Terra Nova Ontwerptraject en Vreedzaam West Amsterdam

Hoe start jij het gesprek? – Toolkit aanpak Straatintimidatie

Stedelijke Kinderraad Utrecht

Jongeren en Democratie in de Volkskrant

Nieuwe trainers Vreedzame Wijk

Wijkmanifest De Baarsjes Amsterdam