Jonge geesten, grote ideeën: kinderen ontdekken de Grondwet met campagne “Iedereen aan zet met de Grondwet”

Lancering 3 november

Op 3 november 2023 is de verjaardag van de Nederlandse Grondwet uitbundig gevierd met de feestelijke lancering van www.iedereenaanzet.nl in het Stadhuis van Utrecht.

De interactieve tool met filmpjes en mini-games zijn door acteurs, samen met 50 Utrechtse schoolkinderen op ludieke wijze tot leven gebracht. Zowel de kinderen, als ook trainers Vreedzame Wijk en partners, kwamen tot inzichten, bewustwording en nieuwe ideeën!

De ochtend startte met de onthulling van de vernieuwde ‘Artikel 1’-tekst, die sinds dit jaar ook discriminatie wegens handicap of seksuele gerichtheid verbiedt. Wethouder Linda Voortman en vertegenwoordigers van belangenorganisaties deden dit onder luid applaus van de aanwezigen.  Vervolgens zijn trainers Vreedzame Wijk aan de slag gegaan met manieren van gespreksvoering over diversiteit en discriminatie – niet altijd eenvoudig om bespreekbaar te maken, maar wel broodnodig.

 

Eerste ervaringen ‘Feit of Fabel’, het Dilemma-rad en ‘Maak je eigen wet’

De animatie over de Grondwet bleek een mooi startpunt om na te denken over onze democratische samenleving. Feit en fabel zijn soms moeilijk te onderscheiden. Zo konden veel kinderen zich niet voorstellen dat dieren zo weinig wettelijke rechten hebben.

Het dilemma-rad leverde gesprekken op over gedeelde en verschillende waarden. ‘Altijd je app-berichten hardop voorlezen’ of ‘Niemand die gelooft wat je zegt’, wat zou je erger vinden?

‘Maak je eigen wet’ leverde prachtige gesprekken op over de toekomst. De kinderen wilden oorlogvoeren verbieden, met de toegevoegde notie: ‘deze, maar ook toekomstige oorlogen!’. Niet mis te verstaan. Vanuit de groep volwassenen kwam naar voren om een ‘tel-tot-tien’-wet of een ‘Genoeg-wet’ in te voeren.

Kom ook aan zet met de Grondwet!

Vanaf nu zijn de animatie, filmpjes en games voor iedereen gratis toegankelijk via www.iedereenaanzet.nl. Leg Feit & Fabel eens voor aan collega’s of speel het dilemma-rad thuis met je kinderen. Gebruik de tool in aanloop naar de verkiezingen. Of bij het opstellen van de Grondwet op school, in de BSO of een Kindermanifest met de Kinderraad in de wijk.

Als iedereen aandacht vraagt voor samenleven in een eerlijke democratie, maken we gezamenlijk een positieve toekomst!

Vreedzaam in woord en beeld

Doe je mee?

Om het Vreedzame gedachtegoed onder de aandacht te brengen bij opvoeders en kinderen in de wijk, hebben we enthousiaste mensen nodig die actie ondernemen, aanpakkers en doorpakkers. Heb jij een idee? Denk je dat je iets kunt doen in jouw wijk of buurt? Zoek je tips, hulp of inspiratie? Op deze pagina’s vind je voorbeelden en inspirerende initiatieven uit het hele land. Misschien vind je iets waar je direct mee aan de slag kunt. Als je je inspiratie wilt delen of wilt overleggen over jouw Vreedzame aanpak, neem dan gerust contact met ons op.

Maartje van Dijken promoveert op ouders in De Vreedzame Wijk

Wij hebben ❤️ voor elkaar – Vreedzame Wijk Schuilenburg

Hoe bouwt Stella de Bie van Dock aan een Vreedzame wijk West in Utrecht?

Vreedzaam voor de kinderopvang

De Vreedzame stad Utrecht Leert!

Wat gebeurt er zoal in de Vreedzame Wijk?

De Vreedzame Wijk in het juni-nummer van de Optimist

Het Vragenspel de Vreedzame Wijk (de familie editie)

Promotie-onderzoek Bob Horjus

Mooie samenwerking Terra Nova Ontwerptraject en Vreedzaam West Amsterdam

Hoe start jij het gesprek? – Toolkit aanpak Straatintimidatie

Stedelijke Kinderraad Utrecht

Jongeren en Democratie in de Volkskrant

Nieuwe trainers Vreedzame Wijk

Wijkmanifest De Baarsjes Amsterdam